Pomůžeme Vám!

Advokátní kancelář JUDr. Věra Nenutilová

Od svého založení poskytuje právní služby v širokém spektru působnosti.

Poskytujeme poradenství a právní pomoc občanům a orgánům státní správy i samosprávy spolu s vnitřní správou a zastupováním obcí a společností. Specializací naší kanceláře je právo občanské, zákon o obcích, navracení majetku dle restitučních zákonů. Zabýváme se právem správním, právem zemědělským, právem lesním, právem životního prostředí.

Sepisujeme smlouvy všech typů, zejména smlouvy kupní, darovací, o vypořádání, zastoupíme Vás v řízení o vklad do katastru nemovitostí. Poskytneme Vám právní pomoc v souvislosti s rozvodem, výživným, pracovněprávním problémem, ve věcech trestního práva.

Věříme, že nalezneme úspěšné řešení vašich problémů a těšíme se na Vás.


Ceny právních služeb se odvíjí od složitosti a náročnosti daného případu a závisí na individuální dohodě mezi advokátem a klientem.

Odměnu za právní pomoc lze po domluvě advokáta s klientem stanovit ve formě hodinové odměny, úkonové odměny, podílové odměny nebo paušální odměny.

V případě, že nebude mezi advokátem a klientem dohodnuto jinak, řídí se cena služeb advokátním tarifem - vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.

Nabízíme

  • Individuální přístup
    ke každému klientovi
  • Snahu o maximální
    spokojenost klienta
  • Zachování diskrétnosti
    sdělených informací